UAB „Linartas“ produktų dizaino sprendimo sukūrimas ir rinkodara

UAB „Linartas“ įgyvendina projektą, kurio metu bus sukurtos naujos gelių pristatymo
pakuotės. Naujos konstrukcijos dizaino inovacijų dėka pakuotė bus pritaikyta
saugesniam, patogesniam ir estetiškesniam gėlių transportavimui. Didėjant užsakomųjų
pristatymų poreikiui, toks sprendimas padės prekes pristatyti nepažeistas ir atitinkančias
kliento poreikius.
Planuojamas projekto rezultatas – sukurtos ir įdiegtos 2 naujos inovatyvios
konstrukcijos dizaino pakuotės gėlėms. Įgyvendinta produktų rinkodaros elektroninėje
erdvėje kampanija.
Projektas finansuojamas UAB „Linartas“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės
plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis
pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13
prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“. Iš Europos
regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 20 074,50 Eur.
Projekto pavadinimas – Inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir
rinkodaros inovacijas UAB “Linartas”.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.01.20 – 2023.01.31

 

UAB „Linartas“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „E. komercijos modelio diegimas UAB „Linartas“ 13.1.1-LVPA-K-860-01-0325

Projekto biudžetas: 33 300,00 Eur, iš jų ES dalis: 24 975,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 17 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 10 d.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys – el. parduotuvės sukūrimas.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta nauja el. parduotuvė, kurioje bus parduodama išskirtinai įmonės pagaminta produkcija – gėlių puokštės, bei teikiamos įmonės paslaugos – švenčių dekoras gėlėmis. Projekto metu bus kuriamas verslo valdymo sistemos integruotas sprendimas, kuris apims skaitmenizuotus e-komercijos, internetinio puslapio, apmokėjimo ir prekių pristatymo sprendimus. Įgyvendinus projektą padidės prekių patrauklumas ir palengvės prekių pristatymas, ko pasėkoje padidės pardavimai, įmonės procesų optimizavimas. Pradėta gaminių ir paslaugų prekyba internetu, padidins pardavimų kiekius ir pajamas, taip sumažinant Covid-19 pasekmes įmonės veiklai.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.