UAB „Linartas“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „E. komercijos modelio diegimas UAB „Linartas“ 13.1.1-LVPA-K-860-01-0325

Projekto biudžetas: 33 300,00 Eur, iš jų ES dalis: 24 975,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 17 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. gegužės 8 d.

Projekto tikslas - informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys – el. parduotuvės sukūrimas.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta nauja el. parduotuvė, kurioje bus parduodama išskirtinai įmonės pagaminta produkcija - gėlių puokštės, bei teikiamos įmonės paslaugos – švenčių dekoras gėlėmis. Projekto metu bus kuriamas verslo valdymo sistemos integruotas sprendimas, kuris apims skaitmenizuotus e-komercijos, internetinio puslapio, apmokėjimo ir prekių pristatymo sprendimus. Įgyvendinus projektą padidės prekių patrauklumas ir palengvės prekių pristatymas, ko pasėkoje padidės pardavimai, įmonės procesų optimizavimas. Pradėta gaminių ir paslaugų prekyba internetu, padidins pardavimų kiekius ir pajamas, taip sumažinant Covid-19 pasekmes įmonės veiklai.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

---

UAB „Linartas“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektąInovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas UAB „Linartas“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0747

Projekto biudžetas: 26 766,00 Eur, iš jų ES dalis: 20 074,50 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. sausio 20 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. balandžio 30 d.

Projekto tikslas - kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamų inovatyvių paslaugų naudojimas kuriant bei diegiant dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Projekto uždavinys – 2 produktų dizainų sukūrimas ir diegimas bei sukurta ir įdiegta 1 rinkodaros kampanija.

Projekto metu bus siekiama įdiegti dizaino inovacijas, tokias kaip nauja pakuotė pritaikyta saugiam, patogiam, estetiškam ir patraukliam gėlių transportavimui, kadangi vis daugiau ir dažniau yra užsakomieji pristatymai. Tai inovatyvus ir originalus bei praktiškas būdas didinti konkurencingumą. Tinkamai parinktas ir sukurtas rinkodaros planas leis aktyviau ir tikslingiau pasiekti mūsų auditoriją ir taip didinti įmonės pajamas, žinomumą. 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.